ჰენრი ფორდი

მაშინ ბერდები, როცა სწავლაზე უარს ამბობ, რადგან მხოლოდ ის ინარჩუნებს ახალგაზრდობას, ვინც მუდმივად ცოდნას იძენს