ჰენრი ფორდი

მაშინ ბერდები, როცა სწავლაზე უარს ამბობ, რადგან მხოლოდ ის ინარჩუნებს ახალგაზრდობას, ვინც მუდმივად ცოდნას იძენს

მერაბ მამარდაშვილი

არ გადადო ძალისხმევა, იმოქმედე!

ჟან-ჟაკ რუსო

თითქმის ყოველ საქმეში მთავარი სიძნელეა დაწყება

ვაჟა-ფშაველა

აზრის წარმოთქმა რომელიმე საგანზე თვით საგნის შეუსწავლელად და შეუგნებლად მხოლოდ რეგვენს ადამიანს შეუძლიან

ნიკო ლორთქიფანიძე

ფაქტია, როდესაც ადამიანი მშობლიურ ენაზე ვერ ახერხებს სწავლა-განათლებას,მას აუცილებლად უქვეითდება ბუნება

ოთარ ჭილაძე

არ არსებობს ცოდნაზე უკეთესი იარაღი ნებისმიერი ბრძოლის გადასახდელად

ილია ჭავჭავაძე

ქვეყანა იმით კი არ არის უბედური, რომ ღარიბია, არამედ იმით, რომ მცოდნე, გონებაგახსნილი, გულანთებული კაცები არა ჰყავს”

*მიმდინარე კონკურსები საბუთების მიღების ბოლო ვადების მიხედვით

[bold_timeline id=”8289″]

[post-timeline]