"საქართველოს კარიტასი"  12-იდან 20 წლამდე ახალგაზრდებს აძლევს შესაძლებლობას უფასოდ დაეუფლონ

0

ეს კურსი მათთვისაა, ვინც ბეჭდვით ან მაუწყებლობით მედიაში მუშაობს და

0

No posts were found.