ევროპული სკოლა და „დავით ბეჟუაშვილის განათლების ფონდი“ აცხადებს ახალ სასტიპენდიო

0

იტალიის მთავრობა 2022-2023 აკადემიური წლისთვის გამოყოფს სტიპენდიებს უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისა

0

No posts were found.