რა არის FLEX ? მომავალ ლიდერთა გაცვლითი პროგრამა (FLEX) ამერიკის სახელმწიფო

0

თანამედროვე სამყაროში ინგლისური ენის ცოდნის ნულოვანი დონე თითქმის აღარ არსებობს.

0

No posts were found.