პროგრამა აფინანსებს სტიპენდიებს რელიგიური კვლევებისთვის (თეოლოგია, ჰუმანიტარული მეცნიერებები, სოციალური მეცნიერებები

0

სსიპ განათლების საერთაშორისო ცენტრში, 2023-2024 სასწავლო წლისათვის, გამოცხადებულია კონკურსი სახელმწიფოს

0

No posts were found.