სსიპ განათლების საერთაშორისო ცენტრში, 2023-2024 სასწავლო წლისათვის, გამოცხადებულია კონკურსი სახელმწიფოს

0

დაიწყო განცხადებების მიღება სლოვაკეთის რესპუბლიკის ეროვნული სტიპენდიების პროგრამაზე 2023-2024 აკადემიური

0

No posts were found.