პროექტი ,,განათლების შესაძლებლობები ქალებისთვის” აცხადებს აპლიკაციების მიღებას სტიპენდიის პროგრამაზე სტუდენტი

0

რუმინეთის წარმოებისა და ტურიზმის სამინისტრო 2023-2024 აკადემიური წლისათვის აცხადებს სასტიპენდიო

0

No posts were found.