ფოტოკონკურსი 212 Photography Istanbul

ფოტოკონკურსი – 212 Photography Istanbul  აცხადებს ნებისმიერი ტექნიკით შესრულებული ნამუშევრების მიღებას ნებისმიერ თემაზე. თითოეული განმცხადებლისაგან  დასაშვებია 5-10 ფოტოს მიღება.

ფოტოებს თან უნდა ახლდეს მცირე აღწერილობა ინგლისურ ენაზე და ავტორის რეზიუმე.

გამარჯვებული მიიღებს ფულად პრემიას 5 000 ევრომდე, სერტიფიკატს, ნამუშევრის პროფესიულ შეფასებას. ნამუშევრები ასევე გამოქვეყნდება ჟურნალში 212 Magazine.

 ნამუშევრების გაგზავნის ბოლო ვადაა: 20 სექტმებერი, 2020 

დამატებითი ინფორმაცია კონკურსის შესახებ იხილეთ ბმულზე