სტიპენიდები ჰააგის აკადემიაში მოკლევადიან კურსებზე

გამოცხადდა Nuffic- ის სტიპენდიები ჰააგის აკადემიაში 2021 წლის საგაზაფხულო მოკლევადიანი კურსების დაფინანსებაზე. დაფინანსება მოიცავს სტუდენტებისათვის სწავლის, ცხოვრების, მგზავრობის, დაზღვევის და ყოველდღიური ხარჯების ანაზღაურებას.

აპლიკაციების გაგზავნის ბოლო ვადაა: 2020 წლის  29 სექტემბერი.

დაფინანსების მისაღებად, უნივერსიტეტში ჩასარიცხი განაცხადის შეტანის გარდა, მსურველებმა უნდა შეავსონ სპეციალური აპლიკაციის ფორმა.

დამატებითი ინფორმაცია კურსებზე და სააპლიკაციო ფორმა იხილეთ ბმულზე