სტიპენდიები რეგიონებში მცხოვრები სტუდენტებისთვის

რეგიონული განვითარების საზოგადოება – სასტიპენდიო ფონდი აცხადებს საბუთების მიღებას 2021-2022 სასწავლო წლისათვის.
 
ფონდის პრიორიტეტია რეგიონებში მცხოვრები, სწავლაზე ორიენტირებული სტუდენტების დახმარება, რომლებმაც წარმატებით ჩააბარეს ეროვნული გამოცდები, ჩაირიცხნენ ქუთაისის, ახალციხის, გორის ან თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტებში მაგრამ ვერ მოიპოვეს სახელმწიფო გრანტი და საკუთარი სახსრებით ვერ ახერხებენ სწავლის დაფინანსებას.
 
კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად ელექტრონულ ფოსტაზე (rdsscholarshipfund@gmail.com) უნდა გამოაგზავნოთ:
 
1. პირადობის მოწმობის ასლი;
2. სტუდენტობის დამადასტურებელი ცნობის ასლი;
3. სკოლის ატესტატის ასლი;
4. სკოლის ნიშნების ფურცელი მე-9 კლასიდან, სკოლის დირექტორის ხელმოწერით (პირველ კურსელებისთვის);
5. მაღალი კურსის სტუდენტებმა, სემესტრული ნიშნების ფურცელი რექტორის ხელმოწერით;
6. ეროვნული მისაღები გამოცდების ნიშნების ამონაწერი;
7. დამრიგებლის ან სკოლის დირექტორის დახასიათება (პირველ კურსელებისთვის);
8. დეკანის დახასიათება (მეორე კურსიდან ზევით სტუდენტებისთვის);
9. სამოტივაციო წერილი (აქ უნდა დაასაბუთოთ თქვენი კონკრეტული პრობლემა, რატომ ვერ მიიღეთ დაფინანასება და რატომ გჭირდებათ ფონდის ფინანსური მხარდაჭერა სწავლის საფასურის გადასახდელად. ასევე ნათლად დაგვანახოთ თქვენი სამომავლო გეგმები სწავლის დასრულების შემდეგ და როგორ დაგეხმარებათ უმაღლესი განათლება სოციალური პირობების გამოსწორებაში);
10. ყველა ის დამატებითი დოკუმენტი, რომელიც თვლით, რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვან ინფორმაციას შეიცავს და გაამყარებს თქვენს არგუმენტებს, რატომ უნდა მიიღოთ თქვენ ეს სტიპენდია.

 

განცხადების შემოტანის ბოლო ვადაა: 2021 წლის 3 ოქტომბერი.

 

პირველ ეტაპზე ფონდში შემოსულ დოკუმენტაციას განიხილავენ ფონდის დამფუძნებლები, შერჩეული კანდიდატები შემდეგ ეტაპზე გაივლიან ინდივიდუალურ გასაუბრებას. ამ ეტაპების შემდეგ გადაწყდება, რომელი აპლიკანტები გახდებიან ჩვენი სტიპენდიანტები.
 
სტუდენტები, რომლებიც მიიღებენ დაფინანსებას, ფოდნის წინაშე ექნებათ ვალდებულება, ყოველი სემესტრის ბოლოს წარმოადგინონ სწავლის შედეგები (ნიშნები), რომ გაუგრძელდეთ დაფინანსება.

 

2015-2020 წლებში ფონდის და დონორების დახმარებით, საქართველოს ოთხი რეგიონის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 40-ზე მეტ სტუდენტს დაეხმარა სწავლის გაგრძელებაში.

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:
rdsscholarshipfund@gmail.com
Facebook: Regional Development Society – Scholarship Fund
ტელ: 599070300; 577590909