სტიპენდიები ინდონეზიაში

ინდონეზიის რესპუბლიკის მთავრობის მიერ 2024-2025 სასწავლო წლისთვის გამოყოფილია სტიპენდიები (“Kemitraan Negara Berkembang (KNB) Scholarship) უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის.

აღნიშნული სასტიპენდიო პროგრამები მოიცავს საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო საფეხურის სასწავლო პროგრამებს ინდონეზიის რესპუბლიკის სხვადასხვა უნივერსიტეტებში.

აპლიკაციის შევსების პროცესთან და სასწავლო პროგრამებთან დაკავშირებით ინფორმაცია წარმოდგენილია შემდეგ ელექტრონულ ბმულზე:

http://knb.kemdikbud.go.id