სტიპენდიები გერმანული ენის მასწავლებლებისთვის

გოეთეს ინსტიტუტის მიერ გამოცხადდა კონკურსი გერმანული ენის მასწავლებლებისთვის გერმანიაში კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამებისთვის სტიპენდიების მოსაპოვებლად. პროგრამა გულისხმობს გერმანულის ცოდნის გაღრმავებას მეთოდოლოგიის / დიდაქტიკისა და გერმანული გაკვეთილების დაგეგმვის გზით, ასევე ციფრული მედიის გამოყენების უნარების გამოუჯობესებას სწავლების პროცესში.

 

კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად საჭირო საბუთებია:

  1. გოეთეს ინსტიტუტის განაცხადის ფორმა
  2. CV
  3. თქვენი გერმანული გაკვეთილების აღწერა
  4. დამსაქმებლის სერთიფიკატი დასაქმების შესახებ

 

თქვენი განცხადება ყველა დოკუმენტის ჩათვლით 2021 წლის 31 ოქტომბრამდე უნდა გაიგზავნოს გოეთეს ინსტიტუტში, საქართველოში პროგრამაზე პასუხიმგებელ პირთან, შემდეგ მისამართზე:  Ana.Mshvildadze@goethe.de

 

დეტალური ინფორმაციის მისაღებად იხილეთ ბმული:  https://www.goethe.de/ins/ge/de/spr/…