სტიპენდიები ახალგაზრდა მკვლევრებისთვის იტალიაში

ტუშას უნივერსიტეტი აცხადებს სასტიპენდიო კონკურსს ახალგაზრდა მკვლევრებისთვის. პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებლად უნდა ფლობდეთ დოქტორის ხარისხის.  სტიპენდია ყოველთვიურად გაიცემა და ჯამში წლის განმავლობაში შეადგენს 25 000 ევროს.

 

სწავლების სფეროები შემდეგ 3 მიმართულებას უნდა მოიცავდეს:

  1. სოციალური მეცნიერებები
  2. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები
  3. ფიზიკური მეცნიერებები

განაცხადების მიღების ბოლო ვადა: 2021 წლის 4 ოქტომბერი.

სააპლიკაციო ფორმა და კონკურსის პირობები იხილეთ ბმულზე.