სასწავლო სტიპენდიები ჩეხეთში

ჩეხეთის  2021-2022 წლის სასწავლო სტიპენდიები საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო საფეხურის სტუდენტებისა და მკვლევრებისთვის. სტიპენდიის მოპოვება შეუძლია ყველა მიმართულების სტუდენტს.

 

აპლიკაციების გაგზავნის ბოლო ვადებია:

 

– საბაკალავრო და ბაკალავრის შემდგომი საფეხურების აპლიკაციების გაგზავნის ბოლო ვადაა: 23 აპრილი, 2021 წელი 

– ზაფხულის სკოლის აპლიკაციების გაგზავნის ბოლო ვადაა: 24 მარტი, 2021 წელი.

 

დეტალები სტიპენდიის შესახებ იხილეთ დოკუმენტი.

 

 

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ვებ-გვერდებზე:

https://www.msmt.cz/eu-and-international-affairs/scholarships-for-the-academic-year-2021-2022

https://www.msmt.cz/eu-and-international-affairs/summer-schools-of-slavonic-studies