სასწავლო სტიპენდიები პოლონეთში

პოლონური-ამერიკული თავისუფლების ფონდი (Polish-American Freedom Foundation) აცხადებს კონკურსს სტიპენდიების მოსაპოვებლად პოლონეთში სწავლისა და კვლევისთვის.

კირკლენდის კვლევითი პროგრამა (Kirkland Research Program)

პროგრამა განკუთვნილია 45-წლამდე მკვლევრებისთვის, რომლებიც ფლობენ დოქტორის აკადემიურ ხარისხს და ამჟამად უკავიათ აკადემიური პოზიცია.

სტიპენდია მოიცავს კვლევის, საცხოვრებლის, დაზღვევის, მგზავრობის ხარჯებს და ყოველთვიურ სტიპენდიას.

მობილობის ხანგრძლივობა: 1 სემესტრი (სექტემბერი, 2024 – იანვარი, 2025)

ყოველთვიური სტიპენდია: 2,700 პოლონური ზლოტი

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე.

ლეინ კირკლენდის სასტიპენდიო პროგრამა (The Lane Kirkland Scholarship Program)

 

პროგრამა განკუთვნილია 40-წლამდე საჯარო მოხელეებისთვის, ჟურნალისტებისთვის, ანტრეპრენერებისთვის, არასამთავრობო და საგანმანათლებლო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისთვის, რომლებსაც აქვთ ბაკალავრის ან მაგისტრის აკადემიური ხარისხი.

სტიპენდია მოიცავს სწავლის, საცხოვრებლის, დაზღვევის, სავიზო, მგზავრობის ხარჯებს და 9-თვიან სტიპენდიას.

 

მობილობის ხანგრძლივობა: 2 სემესტრი (ოქტომბერი, 2024 – ივნისი, 2025)

სტიპენდიის მოცულობა: 22,500 პოლონური ზლოტი (მოიცავს 9 თვეს)

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე.

განაცხადების მიღების ბოლო ვადა: 1 მარტი, 2024

წყარო:ილიაუნი