სასწავლო სტიპენდიები ავსტრიაში

დაიწყო განაცხადების მიღება ქართველი სტუდენტებისა და მეცნიერებისთვის შემდეგ სასტიპენდიო პროგრამებზე:

ფრანც ვერფელის სახელობის სტიპენდია უნივერსიტეტის ახალგაზრდა მასწავლებლებისთვის, რომლებიც გერმანულ ენას ან ავსტრიულ ლიტერატურას ასწავლიან.

სტიპენდია განკუთვნილია ჰუმანიტარული მეცნიერებების, ენათმეცნიერებისა და ლიტერატურათმცოდნეობის სფეროს წარმომადგენლებისათვის.

კონკურსში მონაწილეობა შეუძლიათ უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულებს, პოსტდოქტორანტებსა და მკვლევრებს.

პროგრამის ხანგრძლივობა: 4-დან 9 თვემდე

ყოველთვიური სტიპენდია: 1150 ევრომდე


რიჩარდ პლაშკას სახელობის სტიპენდია

სტიპენდია განკუთვნილია ჰუმანიტარული მეცნიერებების, ისტორიული მეცნიერებებისა და არქეოლოგიის წარმომადგენლებისათვის.

კონკურსში მონაწილეობა შეუძლიათ დოქტორანტებს, დოქტორის ხარისხის მფლობელებს, პოსტდოქტორანტებსა და მკვლევრებს.

პროგრამის ხანგრძლივობა: 4-დან 18 თვემდე

ყოველთვიური სტიპენდია: 1150 ევრო


ერნსტ მახის სახელობის საერთაშორისო სტიპენდია

სტიპენდია განკუთვნილია საბუნებისმეტყველო და ტექნიკური მეცნიერებების, მედიცინის, სოფლის მეურნეობის, სოციალური მეცნიერებების, ჰუმანიტარული მეცნიერებებისა და სახელოვნებო განათლების სფეროს წარმომადგენლებისათვის.

კონკურსში მონაწილეობა შეუძლიათ უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულებს, დოქტორანტებს, დოქტორის ხარისხის მფლობელებსა და პოსტდოქტორანტებს.

პროგრამის ხანგრძლივობა: 1-დან 9 თვემდე

ყოველთვიური სტიპენდია:

  1. უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულებისათვის: 1050 ევრო;
  2. დოქტორის ხარისხის მქონე კურსდამთავრებულებისთვის: 1150 ევრო.

ერნსტ მახის სახელობის სტიპენდია სტუდენტებისთვის, რომელთაც სურთ სწავლა გააგრძელონ ავსტრიის გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტში (Fachhochschule).

სტიპენდია განკუთვნილია საბუნებისმეტყველო და ტექნიკური მეცნიერებების, მედიცინის, სოფლის მეურნეობისა და სოციალური მეცნიერებების სფეროს წარმომადგენლებისათვის.

კონკურსში მონაწილეობა შეუძლიათ ბაკალავრის საფეხურის სტუდენტებს, რომელთაც წარმატებით დაასრულეს მინიმუმ 4 სემესტრი, და მაგისტრატურის საფეხურის სტუდენტებს.

პროგრამის ხანგრძლივობა: 4-დან 10 თვემდე

ყოველთვიური სტიპენდია: 1050 ევრო

 

თითოეული სასტიპენდიო პროგრამის შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად და სააპლიკაციო ფორმების სანახავად ეწვიეთ ვებგვერდს: www.grants.at

წყარო: ილიაუნი