სასტიპენდიო პროგრამები პოლონეთში

ლეინ კირკლანდის სასტიპენდიო პროგრამა პოლონეთის აკადემიური გაცვლის სააგენტოს, NAWA-ის, მიერ მხარდაჭერილი პროექტია, რომელიც ხელმძღვანელებსა და სხვადასხვა დარგის სპეციალისტებს აღმოსავლეთ ევროპის, კავკასიის რეგიონისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნებიდან სთავაზობს სრულად დაფინანსებულ 2-სემესტრიან სწავლებას პოლონეთის წამყვან უნივერსიტეტებში.

 

პროგრამა განკუთვნილია 40 წლამდე ასაკის სხვადასხვა დარგის ექსპერტებისთვის, რომელთაც აქვთ ბაკალავრის ან მაგისტრის ხარისხი (სავალდებულოა უმაღლესი განათლების მინიმუმ ოთხი კურსის დასრულება) და მინიმუმ 2-წლიანი პროფესიული გამოცდილება.

 

სტიპენდიის მოპოვება შესაძლებელია შემდეგი მიმართულებებით:

-ეკონომიკა და მენეჯმენტი
-ადმინისტრაცია / მენეჯმენტი
-საჯარო ადმინისტრირება
-სამართალი
-სოციალური მეცნიერებები
-პოლიტიკური მეცნიერებები და საერთაშორისო ურთიერთობები
-გარემოს დაცვა
-უსაფრთხოების საკითხები
-კრიზისების მართვა
-განვითარების პოლიტიკა და ჰუმანიტარული დახმარება

დამატებითი ინფორმაციისათვის ეწვიეთ ბმულს: https://kirkland.edu.pl/

 

განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადაა 2022 წლის 1 მარტი.

 

კირკლანდის კვლევითი პროგრამა

პროგრამა განკუთვნილია 45 წლამდე ასაკის მკვლევართათვის, რომლებიც ფლობენ დოქტორის ხარისხს და ამჟამად იკავებენ აკადემიურ თანამდებობას; ამასთან კანდიდატს უნდა ჰქონდეს მინიმუმ 4-წლიანი კვლევის/აკადემიური საქმიანობის გამოცდილება და სამეცნიერო მიღწევები/პუბლიკაციები. კანდიდატი უნდა ფლობდეს პოლონურ ან ინგლისურ ენას მინიმუმ B2 დონეზე (ინგლისური ენის B2 დონეზე ცოდნის შემთხვევაში სავალდებულოა პოლონური ენის A1 დონეზე ცოდნა).

 

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 1-სემესტრიანი კვლევითი ვიზიტი პოლონეთის კვლევით ცენტრებში; გრანტი ითვალისწინებს როგორც სამგზავრო, საცხოვრებელ და სადაზღვევო, ისე ყოველთვიური სტიპენდიის ანაზღაურებას.

 

სტიპენდიის მოპოვება შესაძლებელია შემდეგი მიმართულებებით:

-ეკონომიკა და მენეჯმენტი
-ადმინისტრაცია / მენეჯმენტი
-საჯარო ადმინისტრირება
-სამართალი
-სოციალური მეცნიერებები
-პოლიტიკური მეცნიერებები და საერთაშორისო ურთიერთობები
-გარემოს დაცვა
-უსაფრთხოების საკითხები
-კრიზისების მართვა
-განვითარების პოლიტიკა და ჰუმანიტარული დახმარება

განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადაა 2022 წლის 1 მარტი.

დამატებითი ინფორმაციისათვის ეწვიეთ ბმულს: https://kirkland.edu.pl/

 

წყარო:ილიაუნი