სასტიპენდიო პროგრამები სლოვაკეთში

სლოვაკეთის რესპუბლიკის მთავრობა 2021/2022 სასწავლო წლისათვის საქართველოს მოქალაქეებისთვის გამოყოფს ორ სტიპენდიას საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებზე. სტიპენდია სრულად ფარავს სწავლის, ცხოვრების და მგზავრობის ხარჯებს.

 

სტიპენდიები გაიცემა შემდეგ მიმართულებებზე:

– ეკონომიკა და მენეჯმენტი

– ეკოლოგია და გარემოსდაცვა

– ვეტერინარია

– ზოგადი მედიცინა

– სტომატოლოგია

– ფარმაკოლოგია

– ჯანდაცვა

– საექთნო საქმიანობა

 
მსურველებმა აპლიკაცია უნდა შეავსონ შემდეგ ვებ-გვერდზე: www.vladnestipendia.sk
 
კანდიდატების ონლაინ რეჟიმში წარდგენის ბოლო ვადაა 2021 წლის 25 მაისი.
 
დამატებითი ინფორმაცია სტიპენდიების შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ ვებგვერდზე:
http://www.minedu.sk/scholarships-of-the-government-of-the-slovak-republic/

Copy link
Powered by Social Snap