სასტიპენდიო პროგრამები ინდოეთში

ინდოეთის ერთ-ერთი წამყვანი უნივერსიტეტის- “Sharda University” მიერ 2021-2022 აკადემიური წლის განმავლობაში გამოყოფილი სტიპენდიებისა და საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების შესახებ.

ამასთან გაცნობებთ, რომ შარდას უნივერსიტეტის მიერ 2021-2022 სასწავლო წლისთვის გამოყოფილია 10 სტიპენდია 100%-იანი დაფინანსებით უმაღლესი განათლების სამივე საფეხურის სტუდენტებისთვის. შარდას უნივერსიტეტს აქვს 14 ფაკულტეტი/სკოლა და 216 სასწავლო პროგრამა.

საბუთების წარდგენის ბოლო ვადაა 2021 წლის 30 სექტემბერი.

დამატებითი ინფორმაციის ნახვა შესაძლებელია შემდეგ ვებგვერდზე: