სასტიპენდიო პროგრამები გერმანიაში

გამოცხადდა კონკურსი DAAD-ის 2022/2023 წლის სასტიპენდიო პროგრამებზე. განაცხადის წარდგენა შესაძლებელია როგორც გერმანულ ისე ინგლისურ ენაზე (გარდა საზაფხულო კურსის სტიპენდიისა).

 

საზაფხულო ენის კურსი
 
განაცხადის შეტანა შეუძლიათ ყველა დისციპლინის ბაკალავრიატისა და მაგისტრის ხარისხის მქონე სტუდენტს. სტიპენდიის დაწყებისას ბაკალავრიატის სტუდენტებს უნდა ჰქონდეთ მინიმუმ ორი საუნივერსიტეტო წელი დახურული.  კურსები ტარდება გერმანულ ენაზე. კურსების ხანგრძლივობაა სულ მცირე 18 სასწავლო დღე (მაქსიმუმ 5 დღე კვირაში, ჩამოსვლისა და გამგზავრების დღეების გამოკლებით), კვირაში არანაკლებ 25 სწავლების საათისა.  კურსები ჩვეულებრივ ტარდება ივნისიდან ნოემბრამდე. სტიპენდიების გაგრძელება შეუძლებელია.

სტიპენდიატები ერთდეჯერადად მიიღებენ 1,061 ევროს. ხოლო სტუდენტები “ნაკლებად განვითარებული ქვეყნებიდან” 1,236 ევროს.
 

განაცხადის მიღების ბოლო ვადაა ყოველი წლის 1 დეკემბერი.

განაცხადების მიღება შესაძლებელია ყოველი წლის 15 სექტემბრიდან.

 

სრულად სტიპენდიის შესახებ იხილეთ ბმულზე: https://www.daad-georgia.org/de/foerderung-finden/stipendiendatenbank/?


 

სტუდენტური ჯგუფების მოგზაურობა გერმანიაში
 
პროგრამის მიზანია გერმანულ და უცხოურ უნივერსიტეტებს შორის კონტაქტების დამყარება და შენარჩუნება. სტიპენდიის ფარგლებში ფინანსდება სასწავლო ვიზიტები ჯგუფებისთვის, მაქსიმუმ 15 სტუდენტი, უნივერსიტეტის პროფესორის თანხლებით. დოქტორანტთა ინდივიდუალური კანდიდატების დაფინანსება შესაძლებელია DAAD– თან კონსულტაციის შემდეგ. ჯგუფები სტუმრობენ გერმანიის მინიმუმ 2 უნივერსიტეტს და მონაწილეობას იღებენ იქ აკადემიურ პროგრამებში.

კულტურული პროგრამები ტარდება საღამოობით და შაბათ -კვირას.

 
განაცხადის ბოლო ვადაა – 1 თებერვალი, 1 მაისი, 1 ნოემბერი
 
სრულად სტიპენდიის შესახებ იხილეთ ბმულზე: https://www.daad-georgia.org/de/foerderung-finden/stipendiendatenbank/?


 

სამაგისტრო სტიპენდია ყველა სპეციალობისთვის
 
სტიპენდიის ეს პროგრამა გაძლევთ შესაძლებლობას გააგრძელოთ თქვენი აკადემიური სწავლება გერმანიაში. სტიპენდიაზე განაცხადის გაკეთება შეუძლიათ სტუდენტებს, რომელთაც უკვე დაასრულეს სწავლების პირველი საფეხური (მაგ. ბაკალავრი) არა უგვიანეს სტიპენდიის დაწყების დროს.

დაფინანსების ხანგრძლივობაა 10 -დან 24 თვემდე და დამოკიდებულია არჩეული კურსის ხანგრძლივობაზე. 2 წლიანი სასწავლო პროგრამების შემთხვევაში, შემდგომი დაფინანსება გაიცემა სწავლის პირველი წლის შემდეგ, თუ თქვენ მიაღწიეთ იმ აკადემიურ მიღწევებს, რომლებიც მიუთითებს იმაზე, რომ წარმატებით დაასრულებთ სწავლას გონივრულ ვადებში.

სტიპენდიის ფარგლებში სტუდენტები ყოველთვიურად მიიღებენ 861 ევროს.
 
განაცხადის მიღების ბოლო ვადაა 2021 წლის 29 ოქტომბერი
 
სრულად სტიპენდიის შესახებ იხილეთ ბმულზე: https://www.daad-georgia.org/de/foerderung-finden/stipendiendatenbank/?


 

ERP – სტიპენდია ეკონომისტებისთვის
 
სტიპენდიები ფინანსდება ფედერალური სამინისტროს ეკონომიკისა და ენერგიის (BMWi) მიერ ევროპის აღდგენის პროგრამის (ERP) სახსრებით. ისინი უცხოელ კურსდამთავრებულებს სთავაზობენ ეკონომიკის დარგში გერმანიის უნივერსიტეტებში ეკონომიკის მაგისტრის ხარისხის დასრულებასა და მაგისტრის ხარისხის მოპოვებას. სტიპენდიის მიღება შეეძლებათ ძალიან კარგად კვალიფიცირებულ კურსდამთავრებულებს, რომლებმაც სწავლა დაასრულეს პირველი ხარისხით (ბაკალავრი, დიპლომი ან შესადარებელი აკადემიური ხარისხი) ეკონომიკის სფეროში არა უგვიანეს სტიპენდიის დაწყების დროს.

დაფინანსების ხანგრძლივობა 18-24 თვე. ფინანსდება 3 ან 4-სემესტრიანი სამაგისტრო კურსები.

სტიპენდიის სარგებელი: ყოველთვიური გრანტი 861 ევრო, სასწავლო მხარდაჭერა 460 ევრო წელიწადში, ჯანმრთელობის დაზღვევა, სუბსიდია მგზავრობის ხარჯებისთვის.
 
განაცხადის მიღების ბოლო ვადაა 2021 წლის 29 ოქტომბერი
 
სრულად სტიპენდიის შესახებ იხილეთ ბმულზე:  https://www.daad-georgia.org/de/foerderung-finden/stipendiendatenbank/?


 

სტიპენდია არქიტექტორებისთვის
 
სტიპენდიაზე განაცხადის გაკეთება შეუძლიათ სტუდენტებს, რომლებმაც უკვე მიიღეს პირველი საუნივერსიტეტო ხარისხი არქიტექტურის, ინტერიერის დიზაინის, ძეგლთა დაცვის, ურბანული დაგეგმარების / ურბანული განვითარების, ლანდშაფტის არქიტექტურის ან ლანდშაფტის დაგეგმარების სფეროში.

სტიპენდიის პროგრამის ფარგლებში შეგიძლიათ ისწავლოთ თქვენი სურვილისამებრ არჩეულ სახელმწიფო ან სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ გერმანულ უნივერსიტეტში.

დაფინანსების ხანგრძლივობაა 10 -დან 24 თვემდე და დამოკიდებულია არჩეული კურსის ან სასწავლო პროექტის ხანგრძლივობაზე.

სტიპენდიის სარგებელი: ყოველთვიური თანხა 861 ევროს ოდენობით, სუბსიდია მგზავრობის ხარჯებისთვის, ერთჯერადი სასწავლო მხარდაჭერა, ჯანმრთელობის დაზღვევა. გარდა ამისა,  დამატებითი შეღავათები(მაგ. ყოველთვიური ქირა ან ყოველთვიური გადასახადი თანმხლები ოჯახის წევრებისთვის) შეიძლება გაიცეს გარკვეულ პირობებში.
 
განაცხადის მიღების ბოლო ვადაა 2021 წლის 30 სექტემბერი
 
სრულად სტიპენდიის შესახებ იხილეთ ბმულზე:  https://www.daad-georgia.org/de/foerderung-finden/stipendiendatenbank/?


 

სტიპენდია მუსიკოსებისთვის
 
სტიპენდიაზე განაცხადის გაკეთება შეუძლიათ სტუდენტებს, რომლებმაც უკვე მიიღეს პირველი საუნივერსიტეტო ხარისხი მუსიკის სფეროში.

სტიპენდიის პროგრამის ფარგლებში თქვენ შეგიძლიათ დაასრულოთ სამაგისტრო / სამაგისტრო კურსი ხარისხით ან მოწინავე კურსი ხარისხის გარეშე (არა ბაკალავრიატი) თქვენს მიერ არჩეულ გერმანიის ერთ-ერთ სახელმწიფო მუსიკალურ კოლეჯში.

დაფინანსება გათვალისწინებულია სამაგისტრო სწავლებისთვის, საკონცერტო გამოცდისთვის მომზადებისა და მასტერკლასებში მონაწილეობისთვის. სტიპენდიები გაიცემა შესაბამისი სასწავლო დონის სტანდარტული პერიოდის განმავლობაში (10 -დან 24 თვემდე).

სტიპენდიის სარგებელი: ყოველთვიური თანხა 861 ევროს ოდენობით, სუბსიდია მგზავრობის ხარჯებისთვის, ერთჯერადი სასწავლო მხარდაჭერა, ჯანმრთელობის დაზღვევა. გარდა ამისა,  დამატებითი შეღავათები(მაგ. ყოველთვიური ქირა ან ყოველთვიური გადასახადი თანმხლები ოჯახის წევრებისთვის) შეიძლება გაიცეს გარკვეულ პირობებში.
 
განაცხადის მიღების ბოლო ვადაა 2021 წლის 27 სექტემბერი
 
სრულად სტიპენდიის შესახებ იხილეთ ბმულზე:  https://www.daad-georgia.org/de/foerderung-finden/stipendiendatenbank/?


 

სტიპენდია სახვითი ხელოვნების, დიზაინის, ვიზუალური კომუნიკაციისა და რეჟისურის მიმართულებისთვის
 
სტიპენდიაზე განაცხადის გაკეთება შეუძლიათ სტუდენტებს, რომლებმაც მიიღეს პირველი საუნივერსიტეტო ხარისხი სახვითი ხელოვნების, დიზაინის, ვიზუალური კომუნიკაციისა და კინოს სფეროში.

სტიპენდიის პროგრამის ფარგლებში შეგიძლიათ დაასრულოთ სამაგისტრო კურსი თქვენსა არჩეულ სახელმწიფო ან სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ გერმანულ უნივერსიტეტში.

დაფინანსების ხანგრძლივობაა 10 -დან 24 თვემდე და დამოკიდებულია არჩეული კურსის ხანგრძლივობაზე.

სტიპენდიანტები მიიღებენ 861 ევროს თვის განმავლობაში, ასევე ანაზღაურდება მგზავრობის ხარჯები და ჯანმრთელობის დაზღვევა. გარდა ამისა, გაკრვეული პირობების გათვალისწინებით გაიცემა დამატებითი შეღავათები (მაგ. ყოველთვიური ქირა ან ყოველთვიური გადასახადი თანმხლები ოჯახის წევრებისთვის).

 

განაცხადის მიღების ბოლო ვადაა 2021 წლის 30 ნოემბერი

 
სრულად სტიპენდიის შესახებ იხილეთ ბმულზე:  https://www.daad-georgia.org/de/foerderung-finden/stipendiendatenbank/?


 

სტიპენდია საშემსრულებლო ხელოვნების წარმომადგენელთათვის
 
სტიპენდიაზე განაცხადის გაკეთება შეუძლიათ სტუდენტებს, რომლებმაც მიიღეს პირველი საუნივერსიტეტო ხარისხი სასცენო ხელოვნების განყოფილებაში

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მხოლოდ პროექტები საშემსრულებლო ხელოვნების მხატვრულ სფეროში (სამსახიობო, თეატრალური მიმართულება / თეატრალური დრამატურგია, მიუზიკლები, პერფორმანსული სწავლებები, ცეკვა, ქორეოგრაფია).

დაფინანსების ხანგრძლივობაა 10 -დან 24 თვემდე და დამოკიდებულია არჩეული კურსის ხანგრძლივობაზე.

სტიპენდიის სარგებელი: ყოველთვიური თანხა 861 ევროს ოდენობით, სუბსიდია მგზავრობის ხარჯებისთვის, ერთჯერადი სასწავლო მხარდაჭერა, ჯანმრთელობის დაზღვევა. გარდა ამისა,  დამატებითი შეღავათები(მაგ. ყოველთვიური ქირა ან ყოველთვიური გადასახადი თანმხლები ოჯახის წევრებისთვის) შეიძლება გაიცეს გარკვეულ პირობებში.
 
განაცხადის მიღების ბოლო ვადაა 2021 წლის 2 ნოემბერი
 
სრულად სტიპენდიის შესახებ იხილეთ ბმულზე:  https://www.daad-georgia.org/de/foerderung-finden/stipendiendatenbank/?


 

მოკლევადიანი კვლევითი სტიპენდია (1-6 თვე)
 
პროგრამის მიზანია კვლევითი პროექტების ხელშეწყობა, როგორც სადოქტორო პროექტების ნაწილი.

სტიპენდიაზე განაცხადის გაკეთება შეუძლიათ ძალიან კარგად კვალიფიცირებულ  დოქტორანტებსა და ახალგაზრდა მეცნიერებს, რომლებმაც დაამთავრეს სწავლა მაგისტრის ხარისხით.

დაფინანსების ხანგრძლივობა 1 თვიდან მაქსიმუმ 6 თვემდე; დაფინანსების პერიოდს განსაზღვრავს შერჩევითი კომიტეტი პროექტისა და სამუშაო გეგმის მიხედვით. სტიპენდიის გახანგრძლივება შეუძლებელია.

სტიპენდიის ოდენობაა: კურსდამთავრებულებისთვის 861 ევრო; დოქტორანტებისთვის 1200 ევრო.
 
განაცხადის მიღების ბოლო ვადაა 2021 წლის 15 ნოემბერი
 
სრულად სტიპენდიის შესახებ იხილეთ ბმულზე:  https://www.daad-georgia.org/de/foerderung-finden/stipendiendatenbank/?


 

ერთწლიანი კვლევითი სტიპენდია
 
სტიპენდიაზე განაცხადის გაკეთება შეუძლიათ ძალიან კარგად კვალიფიცირებულ  დოქტორანტებსა და ახალგაზრდა მკვლევარებს (გარდა პოსტდოქტორებისა), რომლებმაც სწავლა დაასრულეს სამაგისტრო ხარისხით არა უგვიანეს სტიპენდიის დაწყებისა. გამონაკლის შემთხვევებში ბაკალავრის ხარისხით.

დაფინანსების ხანგრძლივობაა 7 თვიდან მაქსიმუმ 12 თვემდე; დაფინანსების პერიოდს განსაზღვრავს შერჩევითი კომიტეტი პროექტისა და სამუშაო გეგმის მიხედვით. სტიპენდიის გახანგრძლივება შეუძლებელია.

სტიპენდიის ოდენობაა: კურსდამთავრებულებისთვის 861 ევრო; დოქტორანტებისთვის 1200 ევრო.
 
განაცხადის მიღების ბოლო ვადაა 2021 წლის 15 ნოემბერი
 
სრულად სტიპენდიის შესახებ იხილეთ ბმულზე:  https://www.daad-georgia.org/de/foerderung-finden/stipendiendatenbank/?


 

სადოქტორო სტიპენდია
 
სტიპენდიის პროგრამის მიზანია გერმანიაში სადოქტორო პროექტების ხელშეწყობა.

სტიპენდიაზე განაცხადის გაკეთება შეუძლიათ ძალიან კარგად კვალიფიცირებულ  ახალგაზრდა მეცნიერებს, რომლებმაც სწავლა დაასრულეს სამაგისტრო ხარისხით, გამონაკლის შემთხვევებში ბაკალავრის ხარისხით, არა უგვიანეს სტიპენდიის დაწყების დროს.

დაფინანსების ხანგრძლივობაა მაქსიმუმ 4 წელი.

სტიპენდიის ოდენობაა: კურსდამთავრებულებისთვის 861 ევრო; დოქტორანტებისთვის 1200 ევრო.
 
განაცხადის მიღების ბოლო ვადაა 2021 წლის 15 ნოემბერი
 
სრულად სტიპენდიის შესახებ იხილეთ ბმულზე:  https://www.daad-georgia.org/de/foerderung-finden/stipendiendatenbank/?


 

კვლევითი სტაჟირება უნივერსიტეტის პედაგოგებისთვის
 
სტიპენდიაზე განაცხადის გაკეთება შეუძლიათ უნივერსიტეტის ლექტორებსა და აღიარებულ  მეცნიერებს, რომლებსაც უნდა ჰქონდეთ დოქტორის ხარისხი და იმუშაონ თავიანთ ქვეყანაში მდებარე უნივერსიტეტში ან კვლევით ინსტიტუტში.

დაფინანსება შესაძლებელია მხოლოდ 3 წელიწადში ერთხელ. დაფინანსების ხანგრძლივობაა 1 -დან 3 თვემდე;

ყოველთვიური საგრანტო განაკვეთი: 2000 ევრო ასისტენტებისთვის, ასისტენტ პროფესორებისთვის და ლექტორებისთვის, პროფესორებისთვის 2150 ევრო.
 
განაცხადის მიღების ბოლო ვადაა 2021 წლის 15 ნოემბერი
 
სრულად სტიპენდიის შესახებ იხილეთ ბმულზე:  https://www.daad-georgia.org/de/foerderung-finden/stipendiendatenbank/?


 

კვლევითი სტაჟირება უნივერსიტეტის პედაგოგებისთვის ხელოვნებისა და არქიტექტურის სფეროდან
 
პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს მხატვრულ თანამშრომლობას გერმანიის მასპინძელ დაწესებულებებთან.

სტიპენდიაზე განაცხადის გაკეთება შეუძლიათ უნივერსიტეტის ლექტორებს შემდეგი განყოფილებებიდან: არქიტექტურა (ინტერიერის დიზაინი, ძეგლების შენარჩუნება, ურბანული დაგეგმარება / ურბანული განვითარება, რეგიონული დაგეგმარება, ლანდშაფტის არქიტექტურა, ლანდშაფტის დაგეგმვა)
სახვითი ხელოვნება, კინო, დიზაინი, ვიზუალური კომუნიკაცია,
საშემსრულებლო ხელოვნება (მსახიობობა, რეჟისორობა, მუსიკა, ცეკვა, პერფორმანსის შესწავლა, ქორეოგრაფია და ა.შ)

დაფინანსების ხანგრძლივობაა 1 -დან 3 თვემდე;

ყოველთვიური საგრანტო განაკვეთი: 2000 ევრო ასისტენტებისთვის, ასისტენტ პროფესორებისთვის და ლექტორებისთვის, პროფესორებისთვის 2150 ევრო.
 
განაცხადის მიღების ბოლო ვადაა 2021 წლის 15 ნოემბერი
 
სრულად სტიპენდიის შესახებ იხილეთ ბმულზე:  https://www.daad-georgia.org/de/foerderung-finden/stipendiendatenbank/?


 

განმეორებითი მოწვევა ყოფილი სტიპენდიატებისთვის
 
პროგრამის მიზანია ყოფილ  სტიპენდიანტებს მიეცეთ შესაძლებლობა განახორციელონ კვლევები ან სამუშაო პროექტები გერმანიაში და გახდნენ  DAAD-ის კურსდამთავრებულთა ქსელის ნაწილი.

სტიპენდიაზე განაცხადის გაკეთება შეუძლიათ DAAD-ის ყოფილ სტიპენდიანტებს, რომლებმაც მიიღეს დაფინანსება ფედერალური საგარეო საქმეთა სამინისტროს ექვს თვეზე მეტი ხნის განმავლობაში. ასევე შეუძლიათ GDR-ის ყოფილ სტიპენდიანტებს, რომლებიც სწავლობდნენ გერმანიაში მინიმუმ ერთი წლის განმავლობაში.

დაფინანსების ხანგრძლივობაა 1 -დან 3 თვემდე.

ყოველთვიური საგრანტო განაკვეთი: 2000 ევრო ასისტენტებისთვის, ასისტენტ პროფესორებისთვის და ლექტორებისთვის, პროფესორებისთვის 2150 ევრო.
 
განაცხადის მიღების ბოლო ვადაა 2021 წლის 15 ნოემბერი
 
სრულად სტიპენდიის შესახებ იხილეთ ბმულზე:  https://www.daad-georgia.org/de/foerderung-finden/stipendiendatenbank/?

 


 

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ DAAD-ის ვებგვერდზე:  https://www.daad-georgia.org/de/foerderung…

დამატებითი კითხვების შემთხვევაში მიმართეთ შემდეგ პიროვნებებს:

antadze@daad-georgia.org – ნინო ანთაძე,
latsabidze@daad-georgia.org – თამარ ლაცაბიძე