სამაგისტრო სტიპენდიები ტალინის უნივერსიტეტში

ტალინის უნივერსიტეტის მართვის, სამართლისა და საზოგადოების სკოლა ესტონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერით აცხადებს კონკურსს საქართველოს მოქალაქეთათვის სამაგისტრო საფეხურზე სწავლის მიზნით სრული სტიპენდიის მოსაპოვებლად.

სასტიპენდიო პროგრამზე განაცხადის წარდგენა შესაძლებელია შემდეგი მიმართულებებით:

  • ადამიანის უფლებები ციფრულ საზოგადოებაში
  • საერთაშორისო ურთიერთობები
  • სოციალური მეწარმეობა.

განაცხადების წარდგენის ბოლო ვადაა 2021 წლის 15 ივლისი.

სტიპენდია მოიცავს სწავლის გადასახდს და ასევე ცხოვრების ხარჯებს (ყოველთვიურად 300 ევროს 2 წლის განმავლობაში)

დამატებითი ინფორმაცია საკონკურსო პროცედურების შესახებ იხილეთ :