სამაგისტრო სტიპენდიები იტალიის უნივერსიტეტში

ტუშას უნივერსიტეტი (იტალია) აცხადებს კონკურსს 2021 – 2022 აკადემიური წლისთვის სამაგისტრო პროგრამებზე. სტიპენდიები გამოცხადებულია შემდეგი ინგლისურენოვანი მიმართულებებისათვის:

-უსაფრთხოება და ადამიანის უფლებები;
-მეტყევეობა და გარემოს დაცვის მეცნიერებები;

-ცირკულარული ეკონომიკა;

სტიპენდია მოიცავს:

-სწავლის საფასურის დაფინანსებას;
-სტუდენტურ საცხოვრებელში განთავსებას ერთი წლით;
-ერთჯერად კვებას ან 100 ევროს ყოველთვიურად კვების ხარჯებისათვის;
– ვიზის მოსაკრებლისა და სამგზავრო ხარჯების დაფარვა 500 ევროს ფარგლებში.

განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადა: 31 მაისი, 2021

დამატებითი ინფორმაცია სტიპენდიების შესახებ და სააპლიკაციო ფორმა იხილეთ ბმულზე.