სამაგისტრო სტიპენდიები გერმანიაში

გამოცხადდა კონკურსი DAAD-ის სამაგისტრო სასტიპენდიო პროგრამებზე 2023-2024 წლისთვის. სტიპენდიები მოიცავს ყველა მიმართულებას.

 

განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა: 28 ოქტომბერი, 2022 წელი.

 

სამაგისტრო სტიპენდიები:

– Master Studies for All Academic Disciplines / Masterstudium für alle wissenschaftlichen Fächer (deadline 28.10.22);
სამაგისტრო სტიპენდია ეკონომიკის მიმართულებისთვის;
– ERP Study Scholarships for Graduates of Economics and Business Administration ERP-Studienstipendien für Graduierte der Wirtschaftswissenschaften (deadline 28.10.22);
სამაგისტრო სტიპენდია მუსიკოსებისთვის;
– Postgraduate Studies in the Field of Music; Master-/ Aufbaustudium im Fachbereich Musik (deadline 29.09.22)
სამაგისტრო სტიპენდია სახვითი ხელოვნების, დიზაინის, ვიზუალური კომინიკაციისა და ფილმისთვის;
– Postgraduate Studies in the Fields of Fine Art, Design, Visual Communication and Film / Aufbaustudium in den Fachbereichen Bildende Kunst, Design, Visuelle Kommunikation und Film (Deadline 30.11.22);
სამაგისტრო სტიპენდია არქიტექტორებისთვის;
– Study Scholarships – Postgraduate Studies in the Field of Architecture / Master-/Aufbaustudium im Fachbereich Architektur (Deadline 30.09.22);
სამაგისტრო სტიპენდია საშემსრულებლო ხელოვნებისთვის;
– Postgraduate Studies in the Field of the Performing Arts; Master-/Aufbaustudium im Fachbereich der Darstellenden Kunst (Dedline 2.11.22);
სადოქტორო სტიპენდია გერმანიაში;
Research Grants – Doctoral Programmes in Germany ; Forschungsstipendien – Promotionen in Deutschland (Deadline 15.11.22);
ერთწლიანი კვლევითი სტიპენდია დოქტორანტებისთვის;
Research Grants – One-Year Grants for Doctoral Candidates ; Forschungsstipendien – Jahresstipendien für Doktoranden (Deadline 15.11.22)
კვლევითი სტიპენდია ბი-ნაციონალური კვლევითი პროექტების დოქტორანტებისთვის;
Research Grants – Bi-nationally Supervised Doctoral Degrees / Cotutelle / Forschungsstipendien – Bi-national betreute Promotionen / Cotutelle (Daedline 15.11.22);
მეცნიერთა ორმხრივი გაცვლა;
Bilateraler Wissenschaftleraustausch; Bilateral Exchange of Academics (Daedline 15.11.22)
Support to Georgia’s Researchers’ Mobility Programme (Daedline 26.09.22)

დამატებითი ინფორმაცია პროგრამების შესახებ იხილეთ ბმულზე.