სამაგისტრო და სადოქტორო სტიპენდიები საფრანგეთში

ეიფელის ბრწყინვალების სტიპენდია, რომელიც მოიცავს სამაგისტრო (12-დან 36 თვემდე) და სადოქტორო სტიპენდიებს (18 თვემდე მობილობა), წარმატებულ კანდიდატებს აძლევს შესაძლებლობას, უფასოდ ისწავლონ საფრანგეთის რომელიმე უნივერსიტეტში.

 

ასაკობრივი შეზღუდვა

-სამაგისტრო საფეხური – 25 წელი, სადოქტორო საფეხური – 30 წელი

ყოველთვიური სტიპენდია

მაგისტრატურა – 1 181 ევრო; დოქტორანტურა – 1 700 ევრო

 

სასწავლო მიმართულებები

ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები:

-ბიოლოგია და ჯანდაცვა
-ეკოლოგიური ტრანზიცია
-მათემატიკა და ციფრული მიმართულება
-საინჟინრო მეცნიერებები

ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებები:

-ისტორია, ფრანგული ენა და ცივილიზაცია
-სამართალი და პოლიტიკური მეცნიერებები
-ეკონომიკა და მენეჯმენტი

ეიფელის სტიპენდიაზე განაცხადის წარდგენა შესაძლებელია მხოლოდ მიმღები უნივერსიტეტის მეშვეობით, შესაბამისად კანდიდატები უნდა დაუკავშირდნენ მათთვის სასურველ უნივერსიტეტს კანდიდატის დოსიეს შესავსებად.

 

განაცხადების მიღების ბოლო ვადა: 10 იანვარი, 2024 წელი

(აღნიშნული თარიღი ეხება მასპინძელ უნივერსიტეტებს. დაინტერესებული კანდიდატები არაუგვიანეს დეკემბრისა უნდა დაუკავშირდნენ სასურველ უმაღლეს დაწესებულებას საფრანგეთში)

 

დამატებითი ინფორმაციისთვის გთხოვთ, ეწვიოთ ბმულს.

წყარო: ილიაუნი