კონკურსი ევრაზიის სასტიპენდიო პროგრამაზე

JACAFA Foundation და The Nippon Foundation  ევრაზიის სასტიპენდიო პროგრამის ფარგლებში სტუდენტებისთვის აცხადებს სტიპენდიებს.

სტიპენდიის ხანგრძლივობა ორი წელია, ხოლო მოცულობა – 110 დოლარი თვეში.

მონაწილეობის წინაპირობები:

-კანდიდატს უნდა ჰქონდეს GPA მინიმუმ 3.0 ან მისი ეკვივალენტი;
-ინგლისური ენის კომპეტენციის დამადასტურებელი ცნობა;
-კანდიდატი უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქე არა უმეტეს 23 წლისა;
-კანდიდატი უნდა ირიცხებოდეს უმაღლესი სასწავლებლის მეორე კურსზე, როგორც აქტიური სტატუსის მქონე სტუდენტი;
სტიპენდიისათვის შემოთავაზებული მიმართულებები: სოციალური მეცნიერებები, კომპიუტერული ინჟინერია, IT ინჟინერია

 

განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადა: 2023 წლის 15 აპრილი

კანდიდატებს განაცხადისა და ინტერვიუს საფუძველზე შეარჩევს “JACAFA Foundation“. შერჩევის საბოლოო შედეგები ხელმისაწვდომი იქნება 2023 წლის ივლისის ბოლოს.

 

დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ სტიპენდიები.

Copy link
Powered by Social Snap