კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ონლაინ კურსი გერმანული ენის მასწავლებლებისთვის

გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახური (DAAD) გეპატიჟებათ კვალიფიკაციის ასამაღლებელ ონლაინ კურსზე გერმანული ენის მასწავლებლებისთვის საუნივერსიტეტო სფეროდან.

 

კურსი დაკომპლექტდება გერმანული ენის 16 მასწავლებლით სამხრეთ კავკასიიდან. განმცხადებლებს უნდა ჰქონდეთ გერმანული ენის ცოდნის B2 დონე.

 

●კურსი გაიმართება 5 ოქტომბრიდან 11 ოქტომბრის ჩათვლით, ყოველ დღე 10 სთ-დან 13 სთ-მდე (7 დღე, დღეში 4 საათი) ონლაინ პლატფორმაში Zomm.

 

●კურსის მიზანია გადამზადებულმა მასწავლებლებმა დანერგონ სწავლების თანამედროვე მეთოდები გერმანული ენის სწავლებისას.

 

●განმცხადებელმა 27 სექტემბრამდე მეილზე: reul@daad-georgia.org უნდა გადააგზავნონ შემდეგი საბუთები:

1) CV ტაბულური ფორმით
2) სამოტივაციო წერილი კურსის საგანთან დაკავშირებული (მაქსიმუმ ერთი გვერდი)

 

განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადა: 27.09.2020

 

●დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად:

DAAD-Informationszentrum Tiflis
Zandukeli Str. 16 0108 Tbilissi Georgien
Tel.: +995 (32) /29 20 926
E-Mail.: info@daad-georgia.org
WWW.: www.daad-georgia.org