იდეების კონკურსი სტუდენტებისთვის

არაკომერციული ორგანიზაცია „სადაგი“ აცხადებს იდეების კონკურსს სტუდენტებისთვის.კონკურსის მიზანია შეცვალოს დამოკიდებულება ქცევითი მეცნიერების სხვდასხვა კონცეფციების გამოყენებით.მაგალითად როგორიცაა „ბიძგები“ “თამაშობა“ „ჩვევა-მეგობრული დიზაინი“ თუ სხვადასხვა სახალისო აქტივობები, რომლებიც ადამიანებს შეახსენებს და დააფიქრებს ჩვენ ქვეყანაში არსებულ დანაგვიანების პრობლემებზე.

 

კონკურსის წესები :

• კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია საქართველოში აკრედიტებული უნივერისტეტების სტუდენტებს, როგორც ინდივიდუალურად ასევე ჯგუფურად.

• იდეა შესაძლოა განხორციელებადი იყოს, როგორც ფიზიკური ისე ვირტუალური ფორმით.

• იდეის ავტორმა ან ავტორთა ჯგუფმა 2021 წლის 20 დეკემბრიდან –  2022 წლის 20 მარტის პერიოდში, ორგანიზაცია სადაგის E-mail-ზე info@sadagi.ge უნდა გამოაგზავნოს არაუმეტეს სამი წუთის სიგრძის ვიდეო, სადაც აღწერილი იქნება იდეა და მისი განხორცილების გზები.

• კონკურსანტების ვიდეოები გნათავსდება ორგანიზაცია სადაგის Facebook და YouTube გვერდებზე.

• კონკურსის პირველ და მეორე ადგილზე გასულ იდეას გამოავლენს ორგანიზაცია სადაგის მიერ შერჩეული კვალიფიციური ჟიური, ხოლო მესამე ადგილი გამოვლინდება Facebook მოწონებების საშუალებით.

 

ჟიურის მიერ კონკურსში მონაწილე იდეების შერჩევა მოხდება რამდენიმე კრიტერიუმით:

• იდეის/გადაწყვეტილების შემოქმედებითი ხასიათი.

• გადაწყვეტილება უნდა იყოს რეალისტურად დანერგვადი ზომიერი ბიუჯეტით და ითვალისწინებდეს ადგილობრივ თავისებურებებს.

• მასობრივი გავლენის მოხდენის შესაძლებლობა და ადამიანთა ჩართულობის უზრუნველყოფა.

• განხორციელების ხარჯებისა და მოსალოდნელი შედეგის თანაფარდობა.

• მახვილგონივრულობა, იუმორი, საზოგადოებისათვის დემონსტრაციის სიადვილე.

იდების კონკურსის საპრიზო ფონდი :

• პირველი ადგილი 2000 ლარი
• მეორე ადგილი 1500 ლარი
• მესამე ადგილი 1000 ლარი