აზიის განვითარების ბანკის სამაგისტრო სტიპენდიები

აზიის განვითარების ბანკი ყოველწლიურად 140-მდე სტიპენდიას გთავაზობთ სხვადასხვა მიმართულებით:

● მეცნიერება და ტექნოლოგია

● ეკონომიკა და მენეჯმენტი

● სამართალი და საჯარო პოლიტიკა

 

აუცილებელი მოთხოვნები: 

● აპლიკაციის შევსების მომენტში უნდა გქონდეთ მინიმუმ ორ წლიანი სამუშაო გამოცდილება

● აპლიკანტი უნდა იყოს არაუმეტეს 35 წლისა, გარდა იმ პროგრამებისა რომლებიც განკუთვნილია თანამდებობის პირებისა და მენეჯერებისთვის (45 წელი)

● სწავლის დასრულების შემდეგ სტიპენდიანტები აუცილებლად უნდა დაბრუნდნენ სამშობლოში

● მონაწილეები არ უნდა იყვნენ აზიის განვითარების ბანკის თანამშრომლები.

 

სტიპენდია მოიცავს  სწავლის, ცხოვრების, მგზავრობის, სამედიცინო დაზღვევის ხარჯებს.

სტიპენდიის მისაღებად ჩაბარებული უნდა გქონდეთ შემდეგი  25 უნივერსტიტეტიდან ერთ-ერთში.

დამატებითი ინფორმაცია აზიის ბანკის სტიპენიდების შესახებ იხილეთ ბმულზე.