ჟან-ჟაკ რუსო

თითქმის ყოველ საქმეში მთავარი სიძნელეა დაწყება

Copy link
Powered by Social Snap