ნიკო ლორთქიფანიძე

ფაქტია, როდესაც ადამიანი მშობლიურ ენაზე ვერ ახერხებს სწავლა-განათლებას,მას აუცილებლად უქვეითდება ბუნება