უნგრეთის საგარეო საქმეთა და ვაჭრობის სამინისტრო 2023-2024 აკადემიური წლისათვის აცხადებს

0

დაიწყო განცხადებების მიღება სლოვაკეთის რესპუბლიკის ეროვნული სტიპენდიების პროგრამაზე 2023-2024 აკადემიური

0

No posts were found.