ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო საქართველოში აცხადებს სტიპენიდებს ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის. პროგრამა

READ MORE