საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობა იწვევს საქართველოს დაინტერესებულ ბიზნეს ორგანიზაციებს, წარადგინონ კონცეფციები

READ MORE