განათლების საერთაშორისო ცენტრმა, გამოაცხადა სტიპენდიები  იტალიაში აკადემიურ პროგრამებზე. პროგრამა ითვალისწინებს

READ MORE

განათლების საერთაშორისო ცენტრმა, პარტნიორ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად, 2021-2022 სასწავლო წლისათვის

READ MORE