უფასო კურსები ტექნოლოგიების სფეროში

“საქართველოს კარიტასი”  12-იდან 20 წლამდე ახალგაზრდებს აძლევს შესაძლებლობას უფასოდ დაეუფლონ ყველაზე მოთხოვნად პროფესიებს ტექნოლოგიების სფეროში.

 

კრეატიული ტექნოლოგიების ცენტრი აახლებს სტუდენტების მიღებას 2022 წლის 1 თებერვლიდან და სთავაზობს მათ შემდეგ კურსებს:

 

– ინფორმაციული ტექნოლოგიების ბაზისები: ინტერნეტი, პროგრამული და კომპიუტერული ინჟინერია. სტუდენტები მიიღებენ ღირებულ ცოდნას ინტერნეტის ეფექტურად გამოყენების შესახებ, ასევე ყველა იმ საბაზისო ცოდნას, რაც ტექნოლოგიების სფეროში ორიენტაციისთვისაა საჭირო.კურსი განკუთვნილია იმ სტუდენტებისთვის, ვისაც არ ჰქონია კომპიუტერთან მუშაობის გამოცდილება და გულისხმობს შემდეგი საბაზისო პროგრამების მიმოხილვას: Windows, Office, ინტერნეტ ბრაუზერები და სხვადასხვა ონლაინ პლატფორმები, Google Drive, Docs, Meet და ა.შ. ასევე მოიცავს ინტერნეტ უსაფრთხოების საკითხებს.

 

– თამაშების პროგრამირება: თამაშები და ანიმაცია. თამაშების პროგრამირების კურსზე, სტუდენტები შექმნიან მულტიმედია პროექტებს, რომელიც მიმართული იქნება მომხმარებელთა სხვადასხვა საჭიროებებსა და მათი პრობლემების მოგვარებაზე.კურსის შესწავლის დროს სტუდენტები იმუშავებენ Unity-ში, Visual Studio-ში დაწერენ კოდებს C# ენაზე.

 

– გრაფიკული დიზაინი: სტუდენტები შეისწავლიან გრაფიკულ დიზაინს, ტიპოგრაფიის, ფოტოგრაფიისა და ილუსტრაციის გამოყენებით. გრაფიკული დიზაინის კურსი მოიცავს ისეთ პროგრამებს, როგორიცაა: Photoshop, Illustrator, UX/UI Design.

 

– ვებპროგრამირება: კურსის ფარგლებში, სტუდენტები ისწავლიან კოდირებას, ვებ-გვერდების შექმნას და მათ მართვას. კურსის სხვადასხვა დონეებზე, შესაძლებელი იქნება HTML, CSS, JavaScript, Python-ის შესწავლა.

 

თითოეული კურსის ხანგრძლივობა 3 თვეა, კვირაში – 2 გაკვეთილი (4 საათი).

 

რეგისტრაციის ბოლო ვადაა 2022 წლის 31 იანვარი.

 

რეგისტრაციისთვის გადადით ბმულზე: https://cct.caritas.ge/mod/page/view.php?id=187