სტიპენდიები იტალიაში

იტალიის მთავრობა 2022-2023 აკადემიური წლისთვის გამოყოფს სტიპენდიებს უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისა და საზღვარგარეთ მცხოვრები იტალიელი მოქალაქეებისთვის.

 

სტიპენდიები ითვალისწინებს სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებს, ხელოვნების, მუსიკისა და ცეკვის უმაღლესი პროფესიული განათლების კურსებს, სამეცნიერო კვლევით პროგრამებსა და იტალიური ენისა და კულტურის კურსებს.

 

ონლაინ განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა: 2022 წლის 9 ივნისი

 

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ლინკზე.