სტიპენდია University College of London (UCL)

 

სერ ბალკომ გრანტის სრული სტიპენდია, ყველა იმ მიმართულებით რომელსაც ლონდონის საუნივერსიტეტო კოლეჯი (UCL) სთავაზობს.

აპლიკაციის წარმოდგენის ბოლო ვადაა 14 მაისი 2020

დამატებითი ინფორმაცია დოკუმენტებზე და მიღების პროცეცურებზე იხილეთ ლინკზე