სასტიპენდიო პროგრამები ყაზახეთში

ყაზახეთის სახელმწიფო სასტიპენდიო პროგრამის ფარგლებში გამოცხადდა მიღება 2021 -2022 აკადემიური წლისათვის. სტიპენდიის მოპოვება შესაძლებელია  ბაკალვრიატის, მაგისტრატურის და დოქტორანტურის საფეხურზე.

სტიპენდიის ფარგლებში ანაზღაურდება სწავლის საფასური და გაიცემა ყოველთვიური სტიპენდია. ყოველთვიური სტიპენდიის ოდენობა დამოკიდებულია მასპინძელ უნივერსიტეტსა და პროგრამაზე.

განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადაა 2021 წლის 20 ივლისი.

განაცხადის წარდგენა შესაძლებელია ყაზახურ, ინგლისურ ან რუსულ ენებზე.

დეტალური ინფორმაციისათვის ეწვიოთ