სამაგისტრო სასტიპენდიო პროგრამები პარიზში

უნივერსიტეტი Paris-Saclay 2021-2022 აკადემიური წლისათვის, მაღალი აკადემიური მოსწრების საერთაშორისო სტუდენტებს სთავაზობს  სამაგისტრო სასტიპენდიო პროგრამებს. სტუდენტებს,  რომლებიც ჩაირიცხებიან უნივერსიტეტ Paris-Saclay -ს შემადგენლობაში შემავალ შემდეგ სასწავლო დაწესებულებების სამაგისტრო საფეხურზე:

-AgroParisTech

– CentraleSupelec

-Ecole Normale Supérieure Paris-Saclay (ENS Paris-Saclay)

-INSTN-CEA, Institut d’Optique Graduate School (IOGS)

-Université d’Evry-Val-d’Essonne (UEVE)

-Université Paris-Saclay (UPSaclay)

-Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ).

განაცხადის მიღების ბოლო ვადა: 2021 წლის 16 მაისი.

დეტალები სტიპენდიების შესახებ იხილეთ ბმულზე.