საბაკალავრო და სამაგისტრო სტიპენდიები სლოვაკეთში

სლოვაკეთის რესპუბლიკის მთავრობა 2022/2023 სასწავლო წლისათვის საქართველოს მოქალაქეებისთვის გამოყოფს ორ სტიპენდიას საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებზე.

 

მსურველებს აპლიკაციის ფორმების შევსება შეუძლიათ ონლაინ მისამართზე: https://www.vladnestipendia.sk/en/

აპლიკაციის შევსების ბოლო ვადაა:  30 მაისი, 2022 წელი

დამატებითი ინფორმაცია ასევე ხელმისაწვდომია მისამართზე: https://www.minedu.sk/scholarships-of-the-government-of-the-slovak-republic/.

 

ზემოთხსენებულ პროგრამაში მონაწილეობის ერთ-ერთი პირობაა სლოვაკური ენის ცოდნა.

მსურველებს ასევე შეუძლიათ გაიარონ უფასო ენის კურსები 02.09.2022-დან 30.06.2023 -ის ჩათვლით.

ენების კურსების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია მისამართზე: https://cdv.uniba.sk/.