საბაკალავრო და სამაგისტრო სტიპენდიები უკრაინაში

უკრაინის მთავრობა აცხადებს სასტიპენდიო კონკურსს საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებზე. სტიპენდია სრულად ფარავს სწავლის, ცხოვრების და მგზავრობის ხარჯებს.

 

მიმართულებები:

-ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებები

– ტექნოლოგიები

 

სტიპენდიის დეტალები და დოკუმენტაციის ჩამონათვალი

 

აპლიკანტებმა დანართში მითითებული დოკუმენტაცია უნდა წარმოადგინონ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროში (უზნაძის ქ.N52) 2021 წლის 22 თებერვლის ჩათვლით.