ჟენევის უნივერსიტეტის სამაგისტრო სტიპენდიები

ჟენევის უნივრსიტეტი, გაეროს ჟენევის ოფისთან (UNOG) თანამშრომლობით, 2021-2022 აკადემიური წლისთვის აცხადებს მიღებას ევროპისმცოდნეობისა და საერთაშორისო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამაზე (MEIG Programme).

სტიპენდია სრულად ფარავს სწავლის გადასახადს და ასევე გამონაკლის შემთხვევებში ნაწილობრივ ცხოვრების ხარჯებს.

სწავლების ხანგრძლივობა: 10 თვე (2021 წლის სექტემბრიდან – 2022 წლის ივლისის ჩათვლით).

 

1. სააპლიკაციო ფორმა

2. სასტიპენდიო განაცხადი

 

საბუთების წარდგენის ბოლო ვადაა: 15 თებერვალი, 2021