მოკლევადიანი სტიპენდიები ჩეხეთში

ჩეხეთის სახელმწიფო 2022-2023 საწავლო წლისთვის საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო საფეხურის (სასწავლო და კვლევითი) სტუდენტებსა და მკვლევრებს (საქართველოს მოქალაქეებს) სთავაზობს მოკლევადიან სტიპენდიებს.

 

საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო საფეხურებისთვის განაცხადების წარდგენის ბოლო ვადა: 2022 წლის 31 მარტის ჩათვლით, ონლაინ-მისამართი: info-iec@iec.gov.ge;

 

ზაფხულის სკოლის აპლიკაციების წარდგენის ვადა: არაუგვიანეს 2022 წლის 15 მარტისა ჩეხეთის რესპუბლიკის საელჩოში www.mzv.cz/tbilisi, https://www.facebook.com/czechembassytbilisi

წარმოსადგენი დოკუმენტების, საკონკურსო ვადებისა და პროცესის შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე