კულტურული მემკვიდრეობის მხარდაჭერის გრანტი

საქართველოში აშშ-ის საელჩოს მიერ გამოცხადდა საგრანტო პროგრამა, რომელიც კულტურული მემკვიდრეობის მხარდაჭერით ხელს შეუწყობს ეკონომიკურ განვითარებას.

 

მონაწილეობა შეუძლიათ არასამთავრობო, არაკომერციულ, საგანმანათლებლო ორგანიზაციებს, მუნიციპალიტეტებს, საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებსა და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირებს.

 

განცხადებების მიღების ბოლო ვადაა 31 მაისი, 2024

 

დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს:
https://ge.usembassy.gov/heritagegrant/