თურქეთის მთავრობის სტიპენდიები ყველა მიმართულებით

თურქეთის მთავრობა 2021-2022 სასწავლო წლისთვის საქართველოს მოქალაქეებისთვის გამოყოფს საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებზე სტიპენდიებს. ასევე კვლევების და თურქული ენის პროგრამებისთვის სტიპენდიებს.

სტიპენდიის მოსაპოვებლად აპლიკანტმა სააპლიკაციო განაცხადი უნდა გააგზავნოს ონლაინ ვებგვერდის საშუალებით https://turkiyeburslari.gov.tr/en

განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადაა: 2021 წლის 20 თებერვალი

 

სტიპენდიები ფარავს სწავლების, ცხოვრების, მგზავრობის ხარჯებს და აგრეთვე ითვალისწინებს ყოველთვიურ სტიპენდიებს. დამატებით ყველა პროგრამა მოიცავს თურქული ენის სასწავლო კურტ

 

დეტალური ინფორმაცია სტიპენიდების შესახებ იხილეთ ბმულზე